Ana Sayfa Genel CNB

CNB

İçerisinde yaşadığımız Evren her zaman, bugün yaşadığımız karanlık enerji ve maddenin baskın olduğu soğuk alem değildi. Daha erken zamanlarda Evren çok daha sıcak ve yoğundu. Büyük Patlama’dan hemen sonra sıcaklıklar ve yoğunluklar, bir yıldızın merkezinde bulabileceğiniz kadar yüksekti. Bu koşullar helyum çekirdeklerini oluşturmaları için protonları sıkıştırdı ve geride bugün etrafımızda gördüğümüz hidrojen ve helyumun neredeyse tamamını bıraktı. Bu kadarını Büyük Patlama’dan yaklaşık 380,000 yıl sonra Evren neredeyse şeffaf olduğu anda üretilen radyasyon, yani kozmik mikrodalga arka planla ilgili detaylı çalışmalardan biliyoruz. Ardından Evren’in genişlemesiyle daha düşük enerjili mikrodalga banda uzatılan bu enerjik radyasyon, Evren’in çok eski tarihindeki koşulların damgasını taşıyor. Ama bu kozmik mikrodalga arka plan tek önemli kozmik arka plan değil. Erken zamanlarda Evren yalnızca bu radyasyonla değil, atomaltı parçacıklar etkileştiğinde üretilen nötrino adlı küçük atomaltı parçacıklarla da yıkanıyordu. Nötrinolar maddeyle çok nadiren etkileşirler, çok küçük bir kütleye sahiplerdir ve ışık hızında hareket ederler. Aynı zamanda tespit edilmeleri o kadar zordur ki kainatın derinliklerinden bize doğru akan nötrinoları bulmak için Antarktika büyüklüğünde bir detektör gerekir. Ama nötrinoların varlığı oluşumunda Evren’in yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Astronomlar yakın zamanda mikrodalga arka planın küresel haritasındaki küçük sıcaklık değişimlerini inceleyerek ve uzak Evren’deki galaksi dağılımları üzerine dikkatli çalışmalarla bu küçük etkiyi doğruladılar. Bu kozmik nötrino arka planı bugün göz ardı edilebilir olsa da bir zamanlar Evren’deki enerjinin %10 kadarını içeriyordu.

Görsel & Referans: NASA/WMAP Bilim Ekibi

Yorumunuzu yazabilirsiniz