Ana Sayfa Genel Süper EGO

Süper EGO

Avrupa Kütle Çekim Gözlemevi, ya da EGO, kütle çekim dalgalarını, yani uzay zamanda çok büyük cisimlerin hızlanmasıyla oluşan dalgalanmaları tespit etmek için çalışan yeni bir işbirliği. Bu küçük dalgalanmalar, Einstein’ın kütle çekim teorisi Genel Görelilik’te öngörülmüştü. EGO işbirliği, ABD’de bulunan iki LIGO gözlemevini (bir tanesi Louisiana, Livingston’da, diğeri Washington, Hanford’da) kütle çekim dalgaları arayışında bir araya getiriyor. EGO yakın zamanda İtalyan kırsalında (yer çekimi çalışmaları konusunda ünlü bir şehir olan) Pisa yakınlarında, Virgo adı verilen yeni bir kütle çekim dalgası gözlemevi kurdu. Birleşik Devletler’deki iki LIGO gözlemevi gibi Virgo da lazer ışınları ve üç kilometre uzunluğundaki tünellerin uçlarına yerleştirilmiş iki ayna kullanarak uzaklıktaki inanılmaz küçük değişimleri ölçerek çalışıyor. Bu görsel, LIGO gözlemevleri ve Virgo’nun (14 Ağustos 2017’de tespit edilen) ilk ortak kütle çekim olayını gösteriyor. Görseller, kütle çekim dalgaları geçtiği sırada detektör kollarının uzunluklarında meydana gelen azalmayı temsil ediyor. Kütle çekim dalgası güç ve frekans olarak artıyor ve detektör uzunluğunun salınım yapmasına sebep oluyor. Sinyal, bir çift sistemindeki, her biri Güneş’in 25 katından fazla kütleye sahip iki kara deliğin birleşmesiyle üretildi. Kara delikler birbirleri etrafında dönerken, çiftten enerji çalan kütle çekimsel radyasyon üretiyorlar. Bu da kara deliklerin birlikte, sonunda kara delikler birleşip uzay zaman durulana kadar yörünge periyodunu azaltarak ve durmadan artan miktarda kütle çekimsel radyasyon üreterek spiral çizmelerine sebep oluyor. LIGO-Virgo birlikteliği, birleşmenin konumunun çok daha iyi belirlenebilmesine imkan veriyor ve Genel Görelilik’le ilgili başka önemli denemelerin yapılabilmesini sağlıyor.

Görsel & Referans: LIGO/Virgo Collaboration

Yorumunuzu yazabilirsiniz