Ana Sayfa Genel Bir Sonraki Kırmızı Nova mı?

Bir Sonraki Kırmızı Nova mı?

Çift yıldızlar, kütle çekimiyle bir arada duran ve ortak kütle merkezleri etrafında dönen iki yıldız, oldukça yaygındır. Kepler zamanından beri bilindiği gibi çiftlerin yörünge periyodları yıldızların ayrıklıklarına bağlıdır. Değen çiftler olarak adlandırılan bazı çift yıldızlar birbirlerine o kadar yakınlardır ki (isimden de anlaşılacağı üzere) yukarıdaki illüstrasyonda gösterildiği gibi birbirlerine temas ederler. Değen çiftler oldukça özgün ve kompleks cisimlerdir, her iki yıldız ortak bir gaz kılıfıyla sarılmış ve içerisine batmış olabilirler ve yıldızlar bu kılıf içerisinde birbirleriyle kütle alışverişi yapabilirler. Bileşen yıldızların kütlelerindeki değişimler ve yıldız manyetik alanlarındaki etkileşimler yıldızları gittikçe daha yakına ve yakına getirebilir ve gittikçe daha hızlı ve hızlı şekilde dönmeye zorlar, ta ki şiddetle tek bir cisme birleşip müthiş bir enerji fışkırması yaratıncaya dek. Astronomlar bunun gibi yıldız birleşmeleri tarafından oluşturulduğuna inanılan ve kırmızı novalar olarak adlandırdıkları bir dizi kozmik patlamaya şahit oldular. Bu olaylar, isminden de anlaşılabileceği gibi kırmızımsı renkleri tarafından karakterize edilirler ve patlamaları, fışkırmaların bir beyaz cücenin üzerine yoldaş yıldızından biriken madde tarafından tetiklendiği novalara göre daha parlaktır ancak fışkırmanın bir yıldızın tamamen yok olmasıyla üretildiği süpernovalara göre daha sönüktür. Yakın zamanda astronomlar, aksi halde kendi halinde olan KIC 9832227 adlı bir yıldızı yörünge periyodu zamanla azalan (yukarıdaki ilavede görüldüğü gibi) bir değen çift sistemi olarak tanımladılar. Büzülme periyodu yıldızların birbirlerine yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor ve yörünge periyodundaki değişimin (grafikteki aralıksız çizgiyle gösterilen) analizi, yörüngenin çok fazla küçüleceğini ve yalnızca 5 yıl içerisinde iki yıldızın birleşeceğini gösteriyor. Eğlenceyi kaçırmak istemiyorsanız gözünüz bu çiftin üzerinde olsun.

Referans: Science; L. Molnar et al.